Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

24. Salg af areal i Kibæk

Sagsnr.: 13.06.02-G10-40-20 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af areal i Kibæk

Beslutning