Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

21. Frigivelse af anlægsbevilling til nye lokaler til Børneoasen, Lind

Sagsnr.: 02.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nye lokaler til Børneoasen, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen, Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til blandt andet ny daginstitution i Lind.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget for 2021-2022 fremgår, at:


"I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023."


De nye bygninger skal indeholde 47 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. De nye bygninger afløser afdeling Toftegården, som ligger på Mellemtoften i Lind.


Med i projektet er også renovering af SFO-lokalerne på Kollundvej 41 og tilpasninger i Børneoasens afdeling Koustrupgård.


Indtil det nye byggeri står færdig etableres en pavillonløsning ved Koustrupgård.

Økonomi

Der er i perioden 2021-2023 afsat 40 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn og Unge, sted nr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind, heraf 10 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn og Unge, stednr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind i 2021
at beløbet på 10 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn og Unge, stednr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.