Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

18. Beslutning om ændring af skoledistriktsgrænse i Tjørring og Gullestrup

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Beslutning om ændring af skoledistriktsgrænse i Tjørring og Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring blev Børne- og Familieudvalget på deres møde den 21. oktober 2020 (punkt 136) fremlagt forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne. Udvalget sendte forslaget i høring hos de relevante skolebestyrelser.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter skoledistriktsændringen med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Sagen fremlægges herefter til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er planlagt udstykninger af nye boliggrunde nær Holing Sø i Tjørring. Området hører til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men ét af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole. Derfor blev det på Børne- og Familieudvalgsmødet den 21. oktober 2020 (punkt 136) foreslået, at dette område flyttes til Tjørring Skoles skoledistrikt (se bilag 1 for kort). Udvalget sendte forslaget i høring hos de relevante skolebestyrelser.


Der er indkommet høringssvar fra følgende:

  • Gullestrup Børnecenters fællesbestyrelse
  • Gullestrup Menighedsråd
  • Gullestrup Lokalråd
  • Gullestrup Borger- og Idrætsforening
  • Lundgårdskolens bestyrelse
  • Tjørring Skoles bestyrelse


Bilag 2 indeholder høringssvar.


Det kan supplerende til sagen oplyses, at Børne og Familieudvalget på mødet den 9. december vedtog ændring i skoledistriktsgrænsen, som fremgår af bilag 3, "Skoledistriktsgrænser beslutning BFU - 09.12.2020".

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet endeligt godkender beslutningen om distriktsændringen, som fremgår af bilag 3, "Skoledistriktsgrænser beslutning BFU - 09.12.2020.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • Bilag 1 - Høringsmateriale
  • Bilag 2 - høringsmateriale - samlet
  • Skoledistriktsgrænser beslutning BFU - 09.12.2020