Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

186. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

187. Budgetforslag 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

188. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

189. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for det samlede kommunale område

190. Opfølgning på ØKE's rammeudmelding den 8. april 2019

191. Orientering om KMD fakturering

192. Herning Vand A/S ønsker at deklarere et regnvandsbassin på kommunalt areal i Kibæk ved Vorgodvej

193. Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer i Aulum.

194. Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger ved markedspladsen i Aulum

195. Herning Vand A/S anmoder om tilladelse til at placere ledninger på kommunale arealer

196. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 210 Fredbovej i Sunds

197. Ansøgning fra Fællesbo om Helhedsplan for afd. 231 - Anemonevej i Aulum

198. Sikkerhedsbrud

199. Herning Cykle Klub - 3 årig ansøgning for Gadeløbet i Herning 2020, 2021 og 2022

200. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

201. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

202. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

203. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

204. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

205. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

206. Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

207. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

208. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

209. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

210. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

211. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

212. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

213. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

214. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

215. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

216. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

217. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

218. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

219. Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

220. Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

221. Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

222. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

223. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

224. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

225. Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

226. Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

227. Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

228. DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

229. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

230. Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

231. Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

232. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

233. Event

234. Event

235. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

236. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

237. Ekspropriation

238. Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

239. Bemyndigelse til genforhandling af lejekontrakt

240. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

241. Lokalesag