Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

187. Budgetforslag 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budgetforslag 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslag vedrørende drift for perioden 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til godkendelse.

 

Forslaget er udarbejdet indenfor de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 8. april 2019.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag vedrørende drift for 2020-2023, inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omfatter serviceområderne 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.

 

Budgetforslaget består af følgende materiale, som er vedlagt som bilag til sagen:

  • Driftsbemærkninger
  • Ændringsskemaer
  • Politiske mål for 2020

 

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 8. april 2019.

 

De politiske mål har været forelagt til drøftelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. maj 2019, hvor det blev besluttet, at målene skulle forelægges igen til endelig godkendelse som en del af udvalgets samlede budgetforslag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget vedrørende drift for 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • ØKE samlet