Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

199. Herning Cykle Klub - 3 årig ansøgning for Gadeløbet i Herning 2020, 2021 og 2022

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub - 3 årig ansøgning for Gadeløbet i Herning 2020, 2021 og 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cykle Klub fremsender ansøgning af 22. maj 2019 om tilskud til Gadeløbet i Herning for en ny 3-årig periode 2020-22

 

For ny 3-års periode ønsker Herning Cykle Klub at ansøge om et årligt tilskud på kr. 100.000, mod tidligere kr. 75.000

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem en årrække afholdt både Grand Prix Herning/Post Cuppen og Gadeløbet i Herning. I den forbindelse søger Herning Cykle Klub om tilskud til Gadeløbet i Herning.

 

I lighed med tidligere ønsker Herning Cykle Klub en "cykelweekend" med Gadeløb og koncert på Torvet om fredagen.

Det årlige tilskud til Gadeløb i Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.000.

 

For ny 3-års periode ønsker Herning Cykle Klub at ansøge om et årligt tilskud på kr. 100.000.

 

Det yderligere tilskud vil de anvende i deres bestræbelser på, at kunne gøre løbet mere attraktivt, f.eks. at kunne tage 2 ekstra danske nyprofessionelle ryttere hjem, således der kan komme flere ”World tour” trøjer til startstregen på Torvet i Herning.

 

Et forhøjet tilskud vil således blive anvendt til udvikling af løbet, og ikke øget overskud til klubben.

 

Løbets og Herning Cykle Klubs økonomiske formåen har i de seneste år medført, at Herning Cykle Klub har valgt at satse på danske topryttere, og seneste i 2018 på yngre danske nyprofessionelle med World Tour status. Herning Cykle Klub har dog et ønske om at kunne tilføre yderligere en toprytter eller to, for at sikre større opbakning blandt publikum.

  

Ved at afvikle gadeløbet på en af de store Open by Night aftener d. 31/8, udvides og styrkes aktiviteterne, hvilket giver en oplagt mulighed for at tiltrække gæster fra et større opland end bare Herning og derved fastholde Herning som landets cykel by #1.

Økonomi

Det anslås, at følgeudgifterne til Gadeløb i Herning i 2020 fra serviceområde 15 Kultur ”Konto for aktiviteter i Herning Midtby” vil blive på samme udgiftsniveau som i 2018. I 2018 udgjorde beløbet kr. 73.000 til Gadeløb i Herning.

 

Forvaltningen vurderer, at den kommunale andel af løbsøkonomien er passende i forhold til den økonomiske ramme med et tilskud kr. 75.000 og et ligende beløb i praktisk hjælp.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges tilskud til Gadeløbet i Herning på kr. 75.000 pr. år i perioden 2020-22. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter.
at torv, m.v. stilles til rådighed med de deraf følgende udgifter, finansieret af Serviceområde 15, Kulturel virksomhed, Konto for aktiviteter i Herning Midtby.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.