Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

193. Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer i Aulum.

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer i Aulum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer ved Kastaniealle, Møllestræde og Ungdomsstien i Aulum.

 

Ledningernes placering er afstemt med de relevante afdelinger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at ledningerne tillades placeret og erstatningsbeløbet accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en køber skal respektere ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er:

matr.nr. 1la og 2d Kirkeby By, Avlum. 

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 2.405 m2. Ud over de ønskede m2 ledning, så anmoder Herning Vand A/S om tilladelse til at placere 8 brønde i de kommunale arealer.

 

Der tilbydes erstatning i henhold til landsaftalen i de områder hvor det er relevant, i andre områder tilbydes 30 kr. pr. m2,, hvilket giver en samlet erstatning på 65.646 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at ledningen samt de tilhørende brønde tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 65.646 kr.

 

Udgift: ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger, brønde og deklarationsbælter tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 66.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 1808001_E-rids_DKTM1_3.pdf
  • 1808001_E-rids_DKTM1_2.pdf