Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

167. Redegørelse fra MCH A/S om selskabets situation som følge af Covid-19

Sagsnr.: 24.00.01-G00-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Redegørelse fra MCH A/S om selskabets situation som følge af Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MCH A/S deltager med repræsentanter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde og fremlægger status for selskabet som følge af Covid-19. Selskabets planer fremadrettet som følge heraf fremlægges ligeledes.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at MCH A/S redegørelse tages til efterretning
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Fra MCH A/S deltog bestyrelsesformand Poul Sand og adm. direktør Georg Sørensen.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved præsentationen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.