Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

207. Køb af gadelysanlæg i Kibæk

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Kibæk Gadelys ApS tilbyder et salg af gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk.

Sagsfremstilling

Kibæk Gadelys ApS har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Gadelysanlægget omfatter ca. 1.000 lampesteder, som generelt er i god stand og hvoraf ca. 50 % er LED-lamper.

 

Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 22.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Kibæk få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.

 

Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. juli 2020. 

 

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys.

 

Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk for 100.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.