Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

198. Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 13.B7.1 for Boligbebyggelse ved Sønderager i Herning.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr 94 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13.B7.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2018, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget har til formål, at rammeområde 13.OF11 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 13.B7 Boligområde ved ”Komponistkvarteret”.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 13.B7 ændres ikke.


Fremtidig kommuneplanramme


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg 90 - Sønderager