Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

188. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.

 

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en mindre justering i rammeområde 81.B11.

 

Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser. Det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.

 

Ny afgrænsning for kommuneplanramme

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplanforslag nr. 104