Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

174. Kommunal støtte til drift og indkøb af digitale skilte til centerbyerne

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Kommunal støtte til drift og indkøb af digitale skilte til centerbyerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet d. 27/4, punkt 140 behandlede udvalget en ansøgning fra Sunds Borgerforening om støtte til indkøb af et digitalt skilt til byen. Efter behandling af ansøgningen, bad Økonomi- og Erhvervsudvalget om et oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer, Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg, der belyser såvel engangsinvesteringer som driftsomkostninger.

 

Tanken har været at skiltene opsættes centralt i hver by, hvor der er stor trafik og kan medvirke til at give en fornemmelse af bycentrum med liv. Skiltene skal underbygge opfattelsen af, at der sker noget i byen og samtidigt reklamere for arrangementerne.

 

I nedenstående er det antaget:

 

•       at skiltene placeres på kommunal jord, eller placering hvor der ikke skal betales leje af jorden.

•       at borgerforeningerne eller anden lokal part i centerbyerne leverer lokalt tilpasset indhold til skiltene som færdigopsættes af administrationen, der varetages af forvaltningen i By, Erhverv og Kultur.

•       at skiltene overholder samme regler for indhold som indfaldsvejsskiltene til Herning. 

Økonomi

 

Anlæg

 

Indkøb af 5 dobbelt siddet LED-skilte med areal 3,75m2 á kr. 120.000 (ca. 5 års levetid)

600.000

Fundament, fremføring af strøm, internet, byggesag mv. kr. 35.000 pr. skilt (afhængig af afstand til el-tavle og internet)

175.000

 

 

Anlæg i alt

775.000

 

 

Drift (årligt):

 

Software á kr. 2.500

12.500

Strøm á kr. 10.000

50.000

Serviceaftaler á kr. 20.000

100.000

Administration, dialog med borgerforeninger, inkl. layout arbejde forventelig 7 timer pr. by

450.000

 

 

Årlig drift i alt

612.500

 

 

Støtte til indkøb af skiltet er tænkt finansieret ud fra Bymarkedsføringskontoen. Der vil fra denne konto ikke være råd til indkøb af 5 skilte på et år, men være et råderum til ét skilt pr. år. Derved vil der mangle finansiering, hvis alle skiltene skal sættes op i 2020. Dermed kan skiltene opsættes succesivt.

 

Der kan ikke anvises finansiering for driftsomkostninger, ligesom der ikke kan findes personalemæssig ressourcer til administration af skiltene indenfor eksisterende budget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at skiltene indkøbes og opsættes løbende henover 5 år, finansieret af Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføringskontoen,
at finansieringen af driftsomkostningerne drøftes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Sagen er udsat.