Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

185. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer, Museumsgade, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer, Museumsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer i afdeling 402, Museumsgade, Herning.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udskiftet vinduer på Museumsgade, Herning.

 

Afdelingen er opført i 1991 og består af 10 ungdomsboliger. Boligerne er centralt beliggende i Herning by, og er indrettet med eget te-køkken og bad.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde den 20. november 2019 besluttet at udskifte vinduer.

 

Den samlede anlægssum beløber sig til 397.031 kr. der ønskes finansieret ved lån af egne midler på 197.031 kr. samt tilskud fra dispositionsfonden på 200.000 kr.

  

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør henholdsvis 140 kr. pr. måned, 190 kr. pr. måned samt 201 kr. pr. måned. Huslejen udgør herefter 2.759 kr., 3742 kr. samt 3.969 kr. svarende til en huslejestigning på 5,34%. Huslejestigning over 5 % kræver kommunal godkendelse.  

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.