Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

186. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener på Museumsgade, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener på Museumsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet i afdeling 402, Museumsgade, Herning.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udskiftet køkkener ved kollektiv råderet på Museumsgade, Herning. Ved kollektiv råderet kan lejer selv afgøre, om man ønsker at få udskiftet køkkenet.

 

Afdelingen er opført i 1991 og består af 10 ungdomsboliger. Boligerne er centralt beliggende i Herning by, og er indrettet med eget te-køkken og bad.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde den 20. november 2019 besluttet at udskifte køkkener ved kollektiv råderet.

 

Den samlede anlægssum beløber sig til 415.852 kr. der ønskes finansieret ved lån af egne midler på 315.852 kr. samt tilskud fra dispositionsfonden på 100.000 kr.

  

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør fra 263 kr. pr. måned hvorefter huslejerne udgør henholdsvis 2.826 kr. 3.738 kr. samt 3.950 kr., svarende til en huslejestigning mellem 7,14% og 10,27%. Huslejestigning over 5 % kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.