Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

171. COVID-19s påvirkning af sport events i 2020

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-20 Sagsbehandler: Elo Christensen  

COVID-19s påvirkning af sport events i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

COVID-19 har påvirket sport events i 2020 med den effekt, at flere er blevet aflyst eller flyttet til 2021. I Herning er syv events i forskelligt omfang ændret. Ændringer medfører konsekvenser for Herning Kommunes medfinansiering, og det anslås at ca. 2.650.000 kr. kan tilbageføres til eventpuljen ved regnskabsårets afslutning.

Sagsfremstilling

COVID-19 har betydet, at alle sport events siden midten af marts er blevet aflyst eller flyttet til 2021.

 

I Herning kommune har det haft betydning for følgende sport events:

 

  • Icehorse Festival 2. - 5. april - Indendørs event i hal M, MCH for Islandsheste. vi har en 3- årig aftale med arrangørerne, og dette var år 2. Arrangementet vender tilbage i 2021 for foreløbigt sidste gang. Icehorse Festival søger om kompensation i den nationale hjælpepakke, og når det beløb kendes, tages der stilling til vores tilskud.

Her er det estimeret til 50.000 kr. ud af den samlede bevilling på 100.000 kr.

  • Grand Prix Herning 9. maj - Herning Cykle Klubs årlige endagsløb rundt i kommunen er aflyst i år. Grand Prix Herning er bevilget et tilskud på 400.000 kr., og har allerede haft udgifter for ca. 80.000 kr., som kan vise sig at være mindre, når det bliver endeligt opgjort. Tilskuddet på 400.000 kr. er endnu ikke overført til Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde, og skal derfor ikke tilbageføres.

Grand Prix Herning køres igen i 2021.

  • Red Bull Drift Shifters 16. maj - Event på den nye eventplads, MCH, med verdens bedste driftere. Red Bull Drift Shifters var bevilget 500.000 kr. men var stadigvæk kun på planlægningsstadiet, så derfor ingen udgifter.

Det vides ikke endnu, om eventen gennemføres i 2021.

  • VM Taekwondo Poomsae 21. - 24. maj - VM for mange aldersklasser i KVIK Hockey Arena. VM Taekwondo Poomsae var bevilget 1.750.000 kr. og i gang med venue, markedsføring, hjemmeside, site-visits o.lign, som samlet betyder et forbrug på 225.000 kr.

Eventen bliver genforhandlet mellem Dansk Taekwondo Forbund, Sport Event Denmark og Herning Kommune før det besluttes om eventen skal gennemføres i 2021.

  • Garmin Challenge Herning Triatlon 13. juni. Garmin Challenge Herning Triatlon er bevilget 875.000 kr. og har indtil videre fået udbetalt 300.000 kr., til dækning af allerede afholdte udgifter. Eventen gennemføres næste år. Vi har fortløbende aftale med arrangørerne.
  • Lykkecup 6. juni - Håndboldfest for børn med udviklingshandicap i hal M, MCH. Lykkecup er bevilget 250.000 kr., som overføres til 2021.

Eventen gennemføres 12. juni 2021.

  • Spartan er udsat til gennemførsel 17.-18. april 2021. Eventen er bevilget 500.000 kr. til det første år og overføres til 2021. Vi har en 3-årig aftale med arrangørerne. 

 

Derudover håber vi at kunne gennemføre World Cup Herning, Dressur til oktober og EM Håndbold Damer 2020 til december. Vi kender endnu ikke mulighederne for en fornuftig gennemførelse af de to events.

 

Udover det ærgerlige i aflysningerne af events, er der store tab af omsætning hos specielt venues, hoteller, restauranter og barer i byen.

 

Se de direkte økonomiske konsekvenser for eventpuljen nedenfor.

 

 

Økonomi

 

 

Forvaltningen indstiller, at det anslåede beløb på 2.650.000 kr. tilbageføres til eventpuljen (ØKE) ved regnskabsårets afslutning, når man kender de endelige beløb.

 

Ovenstående midler er placeret på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, Eventområdet i henhold til de respektive sager og beslutninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at mindreforbruget på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, Eventområdet - tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen ved regnskabsårets afslutning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.