Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

175. Budgetforslag 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetforslag 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetforslag vedrørende drift for perioden 2021-2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder, herunder målsætninger for 2021 fremsendes til godkendelse.

 

Forslaget er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 27. april 2020, dog således at teknisk korrektion på 1,923 mio. kr. vedrørende valg på Serviceområde 20 Administration går tilbage til de likvide aktiver.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har driftsbudget på følgende serviceområder: 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.

 

Budgetforslaget for 2021-2024 består af følgende dokumenter: Budgetbemærkninger, ændringsskemaer og målsætninger for 2021. Alle dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.

 

De politiske målsætninger for 2021 har tidligere været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til drøftelse på mødet den 27. april 2020 og forelægges nu til endelig godkendelse.

 

Budgetforslaget for 2021-2024 er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 27. april 2020.

 

I budgetforslaget er foretaget en teknisk korrektion på Serviceområde 20 Administration vedrørende valg, således at der aktuelt er afsat budgetbeløb til valg i 2021, 2023 og 2024 (Kommunalvalg, Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg). Der var i rammen tillige afsat budgetbeløb i 2022 på 1,923 mio. kr., som er nulstillet og vil tilgå de likvide aktiver.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

budgetforslaget vedrørende drift for 2021-2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Driftsbemærkninger - SO08 Driftsselskaber
 • Driftsbemærkninger - SO11 Idræt og Fritid
 • Driftsbemærkninger - SO15 Kultur
 • Driftsbemærkninger - SO20 Administrationen
 • Ændringsskemaer - SO08 Driftsselskaber
 • Ændringsskemaer - SO11 Idræt og Fritid
 • Ændringsskemaer - SO15 Kultur
 • Ændringsskemaer - SO20 Administrationen
 • SO 15 ØKE - målbeskrivelse 2021
 • SO 20 ØKE - mål beskrivelse 2021 - digitalisering
 • SO 20 ØKE - målbeskrivelse 2021