Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

124. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

125. Fritagelse for hvervet som borgmester

126. Valg af ny borgmester

127. Ændringer som følge af borgmesterskiftet pr. 1. august 2021

128. Anmodning om udtræden af byrådet. Indkaldelse af stedfortræder

129. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

130. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

131. Orientering om ØA22

132. Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 2022-2025

133. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

134. Politik for information og data

135. Afbureaukratisering og regelforenkling. Initiativer 2021

136. Fritagelse for stigning i ejendomsskat som følge af ny lokalplan

137. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

138. Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

139. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

140. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

141. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

143. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

144. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

145. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

146. Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

147. Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

148. Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej, Lind

149. Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

150. Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201, Vind

151. Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

152. Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

153. Herning Vand A/S anmoder om forekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

154. Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

155. Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

156. Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

157. Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

158. Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

159. Salg af mindre areal, Haderup

160. Salg af mindre areal, Hammerum

161. Prisfastsættelse af grunde, Snejbjerg, 7400 Herning

162. Prisfastsættelse af grunde, Gjellerup, 7400 Herning

163. Overtaksationsafgørelse om erstatning