Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

131. Orientering om ØA22

Sagsnr.: 00.30.12-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om ØA22

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og Regeringen indgik den 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022. Der vil kort og overordnet blive orienteret om aftalen på mødet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til orientering
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.