Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

127. Ændringer som følge af borgmesterskiftet pr. 1. august 2021

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Ændringer som følge af borgmesterskiftet pr. 1. august 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Som følge af borgmesterskiftet sker der en række ændringer og omrokeringer af udvalgsposter, hverv m.m.


Sagsfremstilling

Som følge af borgermesterskiftet skal der foretages en række ændringer i udvalgsposter, hverv m.m.


Den nye borgmester bliver automatisk formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget jf. den kommunale styrelseslov § 18, stk. 1, 2. pkt.


Endvidere indtræder den nye borgmester automatisk i følgende poster og hverv, hvor borgmester ligeledes er født medlem:


  • Født medlem og formand for valgbestyrelserne ved kommunale valg, folketingsvalg og folkeafstemninger samt valg til EU-Parlamentet
  • Født medlem af KKR Midtjylland
  • Født medlem af Kredsrådet for politiets virksomhed – Midt- og Vestjyllands Politi
  • Født medlem af beredskabskommissionen for Brand og Redning MidtVest
  • Født medlem af KL’s repræsentantskab
  • Medlem af bygningspræmieringsudvalget, Herning Kommune
  • Medlem af bestyrelsen for Harry og Ene Marie Thomsens mindefond
  • Medlem af Eksternt Råd ved AU Herning


Herudover har Venstres byrådsgruppe meddelt, at der ønskes foretaget følgende ændringer:


Lars Krarup udtræder af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ulrik Hyldgaard indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Lars Krarup indtræder som medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg. John Thomsen udtræder som medlem og indtræder i stedet som suppleant for Lars Krarup. Ulrik Hyldgaard indtræder som suppleant for Dorte West.


Ulrik Hyldgaard indtræder som stedfortræder for Bruno Hansen i valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger.


Dorte West er udpeget som stedfortræder for Lars Krarup i KL’s repræsentantskab. Der skal således udpeges en ny stedfortræder. Ulrik Hyldgaard udpeges som stedfortræder.


Det tilkommer den gruppe, som har udpeget et medlem at udpege et nyt medlem ved udtrædelse, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

Borgmesteren indstiller

at ovennævnte ændringer godkendes.
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering.