Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

139. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Planforslagene skal muliggøre etablering af bl.a. engroshandel, lager og udstilling på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan 31.E2.3 i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 31 E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde (pkt. 49).


Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Området er i dag omfattet af rammeområde 31.E2 og 31.E6.

Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget justerer anvendelsen i det nye rammeområde, så der kan etableres engroshandel, lager og udstilling, der understøtter områdets anvendelse som erhvervsområde.

Derudover justerer tillægget de eksisterende bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering. Den nuværende mindste tilladte miljøklasse er 1, og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4.


Derudover ændres bestemmelsen om miljøklasser i eksisterende rammeområde 31.E6 i tråd med ovennævnte. Den geografiske afgrænsning af 31.E6 ændres ikke.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • FORSLAG_Kommuneplantillæg nr 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032