Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

152. Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. til opgradering af genbrugspladserne.

Sagsfremstilling

Der er behov for følgende opgraderinger på de eksisterende mindre genbrugspladser i Herning Kommune:


  • Genbrugspladsen i Vildbjerg skal have etableret udsugning ved farligt affald samt nye mandskabsfaciliteter
  • Mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Sdr. Felding og Kibæk er meget gamle og utætte og står til udskiftning.
  • Løbende udskiftning af automatiske porte samt videoovervågning på de mindre genbrugspladser.


Ovenstående er tidligere drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, senest på mødet den 2. december 2019, hvor opgradering blev besluttet. Vildbjerg Genbrugsplads er næsten færdig og fremstår mere brugervenlig med nye plansiloer til de tungere affaldsfraktioner.

Økonomi

Udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. i 2021 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 opgradering af genbrugspladser.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,834 mio.kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 "Opgradering af genbrugspladser"
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. på samme stednr. i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.