Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

162. Prisfastsættelse af grunde, Gjellerup, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af grunde, Gjellerup, 7400 Herning

Beslutning