Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

161. Prisfastsættelse af grunde, Snejbjerg, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.02-S29-3-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af grunde, Snejbjerg, 7400 Herning

Beslutning