Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

160. Salg af mindre areal, Hammerum

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-59-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af mindre areal, Hammerum

Beslutning