Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

159. Salg af mindre areal, Haderup

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-60-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af mindre areal, Haderup

Beslutning