Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

158. Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-67-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

Beslutning