Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

157. Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-42-21 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

Beslutning