Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

223. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

224. Budgetforslag 2017-2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

225. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

226. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - for det samlede kommunale område

227. Opfølgning på regelforenkling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

228. Orientering om frikommuneforsøg

229. Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af Jobcenter

230. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån samt huslejestigning til udskiftning af glasfacader og døre i afdeling 500, Bytoften, Tjørring

231. Godkendelse af Bomidtvests anlægsregnskab for 6 familieboliger i Vildbjerg

232. Boligpakke: Forslag til plan for almene boliger 2017-2020

233. Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for Post Cuppen og Gadeløbet i Herning 2017-2019

234. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

235. Ophævelse af lokalplan for boligområde i Fasterholt

236. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

237. Endelig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

238. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

239. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

240. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

241. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds

242. Godkendelse af vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond

243. Energistrategi

244. Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

245. Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

246. Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

247. Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

248. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 4 til skole i Hammerum/Gjellerup

249. Flagning langs indfaldsveje til Herning

250. Byggemodning: Godkendelse af fremrykning af færdiggørelsesarbejder

251. Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

252. Orientering om Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. kommunens revisionsberetning for 2014

253. Videoovervågning, Godsbanevej

254. Tidsplan for udbud

255. Personalesag

256. Erstatning for tilladelse til at anbringe fiberbredbånd i areal ejet af Herning Kommune

257. Principbeslutning om salg af ejendom

258. Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde i Kibæk

259. Salg af storparcel i Ørskovbakken i Snejbjerg

260. Salg af areal til Herning Vand.

261. Salg af areal ved Løvbakkeskoven

262. Salg af nedlagt vejareal ved Fredbovej i Sunds

263. Ekspropriation af rettigheder

264. Ekspropriationsbemyndigelse, arealerhvervelse og arealbytte

265. Køb af ejendom

266. Køb af ejendom

267. Køb af ejendom

268. Godkendelse af byggeprogram for Lindbjergskolen

269. Herninng+

270. Masterplan