Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

253. Videoovervågning, Godsbanevej

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Videoovervågning, Godsbanevej