Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

249. Flagning langs indfaldsveje til Herning

Sagsnr.: 05.14.08-G01-6-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Flagning langs indfaldsveje til Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

   

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Forslag til ny praksis omkring flagning langs indfaldsveje til Herning i forbindelse med arrangementer i MCH.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremover flages med eventflag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune sørger i dag for flagning med Dannebrog i forbindelse med arrangementer/events i MCH.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget "Herning Kommunes nye layout-guide", og i den forbindelse er der designet et nyt eventflag, som blandt andet er tiltænkt anvendt til flagning langs indfaldsveje til Herning.

 

Det nye eventflag kan ses herunder, og MCH er indforstået med, at det nye flag tages i brug snarest muligt.

 

Ved de helt store events som VM og EM vil der, i lighed med tidligere, blive ophængt særlige flag. 

 

Økonomi

I forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget blev det besluttet at finde en besparelse på ca. 50 % på flagning, svarende til 200.000 kr. Det betyder, at der fremover ikke vil blive flaget med Dannebrog i samme omfang som tidligere, når der er arrangementer/events i MCH.

 

Flagning med Dannebrog er forholdsvis bekostelig, da arbejdet med ophængning og nedtagning af flag ofte sker uden for normal arbejdstid. Ved at erstatte Dannebrog med et eventflag kan opgaven udføres inden for normal arbejdstid, og flaget kan blive hængende flere dage i træk. Det er derfor muligt at flage i samme omfang som tidligere, såfremt Dannebrog erstattes med eventflaget, og spare de 200.000 kr., som er besluttet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der fremover flages med eventflag langs indfaldsveje til Herning i forbindelse med arrangementer/events i MCH.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.