Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

267. Køb af ejendom

Sagsnr.: 82.01.00-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom