Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

258. Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde i Kibæk

Sagsnr.: 13.06.02-24-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde i Kibæk