Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

264. Ekspropriationsbemyndigelse, arealerhvervelse og arealbytte

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Ekspropriationsbemyndigelse, arealerhvervelse og arealbytte