Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

265. Køb af ejendom

Sagsnr.: 14.00.00-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Køb af ejendom