Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

233. Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for Post Cuppen og Gadeløbet i Herning 2017-2019

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for Post Cuppen og Gadeløbet i Herning 2017-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cykle Klub fremsender ansøgning af 19. maj 2016 om tilskud til både Grand Prix Herning/Post Gruppen og Gadeløbet i Herning for en ny 3-årig periode 2017-2019.

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem en årrække afholdt både Grand Prix Herning/Post Cuppen og Gadeløbet i Herning. I den forbindelse søger Herning Cykle Klub om tilskud til de to arrangementer.


Ansøgningen om tilskuddet er for en ny 3-årig periode, således at klubben kan videreudvikle og langtidsplanlægge arrangementerne.


Grand Prix Herning/Post Cuppen afholdes i foråret og Gadeløbet i Herning afholdes primo august.

 

Herning Cykle Klub søger om et årligt tilskud på i alt kr. 200.000 til gennemførsel af begge arrangementer. Fordelt med henholdsvis kr. 125.000 til GP Herning og kr. 75.000 til Gadeløbet.

 

Grand Prix Herning/Post Cuppen:

Herning Cykle Klub ønsker at fortsætte med løbet og er derfor blevet en del af "Post Cuppen".

Det årlige tilskud til Grand Prix Herning har i de tidligere tre år været kr. 125.000

 

Gadeløb i Herning:

I lighed med tidligere ønsker Herning Cykle Klub en "cykelweekend" med Gadeløb og koncert på Torvet om fredagen.

Det årlige tilskud til Gadeløb i Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.0000.

 

Det anslås, at følgeudgifterne til Grand Prix Herning og Gadeløb i Herning i 2016 fra serviceområde 15 Kultur ”Konto for aktiviteter i Herning Midtby” vil blive på samme udgiftsniveau som i 2015. I 2015 udgjorde beløbet kr. 160.000 med størstedelen til Gadeløb i Herning.

 

Administrationen har afholdt møde med Herning Cykle Klub efter modtagelsen af ansøgning. På mødet oplyste Herning Cykle Klub om nye udviklingstiltag i forbindelse med de to løb, og hvordan Herning Cykle Klub fortsat har stort fokus på videreudvikling og tiltrækning af publikum til de to løb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges tilskud til GrandPrix Herning/Post Cuppen på kr. 125.000 pr år i perioden 2017-2019. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at der bevilges tilskud til Gadeløbet i Herning på kr. 75.000 pr. år i perioden 2017-2019. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at torv, m.v. stilles til rådighed med de deraf følgende udgifter, finansieret af Serviceområde 15, Kulturel virksomhed, Konto for aktiviteter i Herning Midtby.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • HCK ansøgning 2017 - 2019