Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

230. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån samt huslejestigning til udskiftning af glasfacader og døre i afdeling 500, Bytoften, Tjørring

Sagsnr.: 00.34.05-S00-10-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån samt huslejestigning til udskiftning af glasfacader og døre i afdeling 500, Bytoften, Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån og huslejestigning til udskiftning af glasfacader/vinduer og døre i 88 boliger. Samtidig ønskes installation af en udvendig stikkontakt på terrassen ved hver bolig i afdeling 500, Bytoften, Tjørring.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have udskiftet glasfacaden, vinduer og døre i deres afdeling på Bytoften, Tjørring.

 

Afdelingen består af 28 2-værelses lejligheder, 30 3-værelses lejligheder, 30 4 værelses lejligheder samt 12 5 værelses lejligheder/rækkehuse. Boligerne er opført i 1971.

 

Fællesbo ønsker at udskifte glasfacaden, vinduer og døre i 88 boliger. Samtidig ønskes installation af udvendig stikkontakt på terrassen ved hver bolig. Lejlighederne i rækkehusene får ikke udskiftet facaderne mod havesiden og bliver derfor ikke berørt af huslejestigningen.

 

På bestyrelsesmøde den 13. april 2016 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 7.297.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån på 5.047.000 kr., tilskud fra Trækningsretten på 1.000.000 kr. samt ved afdelingens egne henlæggelser på 1.250.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den årlige ydelse på lånet er budgetteret til 303.000 kr. pr. år svarende til en huslejestigning på 2,80 kr. pr. m2 + 13,00 kr. pr. stikkontakt. Pr. 1/4-2016 udgør den gennemsnitlige husleje for de 88 boliger 550,66 kr. pr. m2 og stigningen vil således udgøre 6,39%.

 

Da huslejstigningen er over 5% kræver dette en kommunal godkendelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen på 6,39% godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.