Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

224. Budgetforslag 2017-2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-4-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budgetforslag 2017-2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2017-2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

  • Mål (alene for serviceområderne 15 Kultur og 20 Administration
  • Driftsbemærkninger
  • Ændringsskemaer

 

Jf. budgetproceduren for 2017 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2017-2020 inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med det afsæt at holde det indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalgets afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.

 

Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019. Budget 2017 - som vedtaget ved budget 2016-2019 - danner således grundlag for budgetforslaget 2017-2020. Budgetforslag 2020 er en kopi af budgetforslag 2019. Budgetforslaget for 2017-2020 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne.

 

Rammerne og budgetforslaget er udarbejdet i 2016 pris- og lønniveau.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget for budget 2017-2020, herunder målene godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Budget 2017-2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget