Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

251. Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup, Jytte Grønkjær Jensen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune er ejer af projekt Sang, bevægelse og læring finansieret af A. P. Møller Fonden. Sangens Hus (c/o Den Jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent.
Til godkendelse: Udbetalingsplan for fondsbevilling på 7,3 mio. kr. for perioden 2016–2019

Sagsfremstilling

I løbet af tre skoleår opkvalificerer Sangens Hus 320 musiklærere og pædagoger i 18-20 kommuner over hele landet. Formålet er at udnytte potentialet i målrettet brug af sang og bevægelse til at understøtte Fælles Mål både i og uden for musiklokalet. Opkvalificeringen har vægt på konsulentstøtte på skolerne kombineret med kursusdage og sangundervisning.

 

Desuden gennemføres et pilotforløb, hvor fire kommuner uddanner i alt 20 sang- og musikvejledere (Herning og Ikast-Brande uddanner hver 5 vejledere).

 

Økonomi

Samlet budget: 7,92 mio. kr.
Bevilling fra A. P. Møller Fonden: 7,30 mio. kr.
Medfinansiering fra kommuner: 0,62 mio. kr.

Fondsmidler og medfinansiering fra kommunerne udbetales til Herning Kommune, som viderefører midlerne i henhold til aftale med Sangens Hus/Den Jyske Sangskole.

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget, og det forventes, at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2018 og 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 med 3.000.000 kr. i 2016.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Forslag til udbetalingsplan for projekt Sang, bevægelse og læring