Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

252. Orientering om Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. kommunens revisionsberetning for 2014

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. kommunens revisionsberetning for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2014 på områder med statsrefusion og tilskud. 

Sagsfremstilling

Decisionsskrivelsen omfatter ydelser og tilskud på flygtningeområdet. Konklusionen på revisionen, er at kommunens forvaltning og udbetaling ikke giver anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger for 2014. Der har heller ikke været bemærkninger for regnskabåret 2013, der nødvendiggør opfølgning i 2014. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ikke yderligere bemærkninger. 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Decisionsskrivelse for 2014 vedr. kommunens revisionsberetning