Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

262. Salg af nedlagt vejareal ved Fredbovej i Sunds

Sagsnr.: 05.01.22-P00-1-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af nedlagt vejareal ved Fredbovej i Sunds