Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

254. Tidsplan for udbud

Sagsnr.: 88.04.08-P20-6-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Tidsplan for udbud