Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

2. Udpegning af kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt til fællesankenævn

3. Budgetprocedure 2021-2024

4. Herning Vand A/S anmoder om at tinglyse spildevandsledninger i kommunale arealer ved Tangsøparken i Hammerum

5. Herning Vand A/S anmoder om at placere ledninger i kommunale arealer i Ørnhøj

6. Disponering af midler til arbejdet med bæredygtighed

7. Godkendelse af ny resultatkontrakt for VisitHerning for 2020

8. Beslutning om afvikling af ZULU Sommerbio 2020-2022 i Herning

9. Beslutning om deltagelse i DBU's storskærmstour 2020

10. Beslutning om understøttelse af fremtidig kvalificeret arbejdskraft

11. Godkendelse af risikobaseret dimensionering i beredskabet

12. Frigivelse af anlægsbevilling til byfornyelsesaktiviteter i 2020

13. Frigivelse af anlægsbevilling for renovering af Bredgade Vest

14. Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter samt frigivelse af anlægsbevilling for 2020

15. Søby Brunkulsmuseum - Frigivelse af anlægsbevilling til Voldsgaard projektet.

16. Snejbjerg Hallen - låneomlægning og garantistillelse

17. Værdighedspolitikken - Bekæmpelse af ensomhed

18. Godkendelse af sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole

19. Frigivelse af anlægsbevilling til Engblommen, Snejbjerg

20. Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, skolens matrikel, Lind

21. Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, Højgård Børnehus, Lind

22. Frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen, Herning

23. Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen, Hammerum-Gjellerup

24. Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen, Herning

25. Frigivelse af anlægsbevilling til affaldssortering på skoler

26. Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing

27. Anlægsregnskab for udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds og Læringscenter Syd

28. Anlægsregnskab for renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen

29. Anlægsregnskab for Snejbjerg ny skole og hal

30. Event

31. Parkeringspladser

32. Godkendelse af underskudsgaranti til indkøb af kunst

33. Event

34. Beslutning om udbud af areal

35. Arealdisponering

36. Lejekontrakt for Ungdomscenter Knudmosens "arbejdende værksted"

37. Innovatorium - Lånevilkår

38. Personalesag