Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

38. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-G01-2459-07 Sagsbehandler: Michael Hjorth Poulsen  

Personalesag

Beslutning