Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

31. Parkeringspladser

Sagsnr.: 05.09.06-A00-1-16 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Parkeringspladser

Beslutning