Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

32. Godkendelse af underskudsgaranti til indkøb af kunst

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af underskudsgaranti til indkøb af kunst

Beslutning