Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

30. Event

Sagsnr.: 20.15.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Event

Beslutning