Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

9. Beslutning om deltagelse i DBU's storskærmstour 2020

Sagsnr.: 20.15.00-G01-2-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Beslutning om deltagelse i DBU's storskærmstour 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen

Sagsresume

DBU har i forbindelse med velfærdsallianceaftalen spurgt, om Herning vil deltage i "Hele Danmarks Fodboldfest", som indeholder storskærmsvisning og fodboldaktiviteter (aktivering) i forbindelse med EM 2020 i Parken.
Prisen er kr. 65.000 pr. kamp, og der foreslås visning af alle Danmarks kampe (minimum tre kampe).

Sagsfremstilling

DBU har forespurgt om Hernings deltagelse i "Hele Danmarks Fodboldfest" i 2020. Arrangementet indeholder: TV-rettigheder, storskærmsvisning af Danmarks puljekampe fra Parken, 3-4 fodboldaktiviteter (fartmåler, driblebane, præcisionsskud og andre konkurrencer), merchandise og markedsføring af arrangementet.


De tre datoer, som vi ved er sikre, er den 13. juni 2020, den 18. juni 2020 og den 22. juni 2020, hvor det danske landshold spiller. Såfremt Danmark går videre fra puljen, kan de resterende Danmarkskampe tilkøbes for yderligere kr. 65.000 pr. kamp.

 

I Herning kommer arrangementet til at koste samlet kr. 195.000 for puljespillet.

Derudover vil der være udgifter på ca. kr. 25.000 til ekstra toiletter, oprydning, afskærmning og tilskud til frivillige under puljespillet.


Hvis Danmark går videre fra puljen, vil der komme yderligere udgifter til toiletter, oprydning, frivillige mm., som beløber sig til ca. kr. 8.000 pr. kamp.

 

Herning Kommune og DBU har indgået en Velfærdsallianceaftale, som løber til 2023. Den aftale indeholder EDANS-aktiviteter (En Del Af Noget Større) og storskærmsaktiviteter, hvor DBU forpligtes til at deltage med flere fodboldrettede aktiviteter i forbindelse med fx EM 2020. Velfærdsalliancen muliggør, at vi kan afholde arrangementer under normal rettighedspris.

Økonomi

Udgiften på kr. 195.000 finansieres fra henholdsvis Serviceområde 11, Idræt og Fritid, DBU Velfærdsalliance med kr. 50.000 og Serviceområde 20, Administration, 06.48.62 Turisme og Oplevelsesprojekter med kr. 145.000.
Øvrige udgifter på kr. 25.000 finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges tilskud til udgiften kr. 195.000 for Danmarks puljekampe ved EM 2020, som finansieres fra henholdsvis Serviceområde 11, Idræt og fritid, Velfærdsalliancen med kr. 50.000 og Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter med kr. 145.000.
at der bevilges tilskud til udgifter ved yderligere Danmarkskampe i tilfældet af, at Danmark går videre på kr. 65.000 pr. kamp finansieret fra henholdsvis Serviceområde 11, Idræt og fritid, Velfærdsalliancen og Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter efter samme fordelingsnøgle som ovenstående.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.