Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

8. Beslutning om afvikling af ZULU Sommerbio 2020-2022 i Herning

Sagsnr.: 20.15.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Beslutning om afvikling af ZULU Sommerbio 2020-2022 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen

Sagsresume

Herning Kommune ønsker de næste tre år (2020-22) at være værtsby for ZULU Sommerbio i august, medførende aktiviteter for unge borgere i midtbyen og landsdækkende markedsføring og branding.
Der søges om en bevilling på kr. 105.000 pr. år i de tre afviklingsår, i alt kr. 315.000.

Sagsfremstilling

TV2 ZULU afholder hvert år ZULU Sommerbio rundt om i landet. Siden 2014 har Herning været en af værtsbyerne, og de næste tre år er Herning Kommune atter blevet spurgt om muligheden for at blive værtsby.

Arrangementerne på Torvet har de to foregående år trukket omkring 3.500 publikummer i løbet af de to aftner, arrangementet står på. Erfaringerne fra sidste år viser, at august er det optimale tidspunkt for de unge i Herning Kommune. Derfor vil vi gerne fastholde afviklingen af Zulu Sommerbio på Torvet i den pågældende måned, som er blevet en samlende tradition for borgerne i Herning og endvidere er en understøttende faktor i arbejdet med Herning som uddannelsesby.

 

Som værtsby bliver Herning Kommune en del af det officielle ZULU Sommerbio-program for 2020, som markedsføres bredt i såvel TV-spots på TV2 og TV2 ZULU, på zulu.dk samt på kanalernes social media platforme. En eksponering, som er med til at understøtte den øvrige brandingen af, at der sker noget i Herning for unge mennesker.

  

Arrangementerne afholdes i uge 32 den 4. og 5. august 2020 på Torvet, sideløbende med, at Cityforeningen afholder banko for de unge på Torvet.

TV2 ZULU står for den praktiske og tekniske afvikling og biograf set-up, eventafviklingen, rettigheder til film og musik, inkl. Koda og Gramex til de to filmvisninger samt en bod, hvorfra der sælges merchandise, slik, popcorn, sodavand og varme drikke.

 

Udover udgiften til overstående vil der være udgifter til strøm, toiletter, oprydning og sikringsklodser på ca. kr. 15.000.

Økonomi

Udgiften på kr. 105.000 pr. år til ZULU finansieres af Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter

 

Udgiften til strøm, oprydning, sikringsklodser samt ekstra toiletter beløber sig til ca. kr. 15.000 finansieret af Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Aktiviteter i Herning Midtby

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udgiften på kr. 105.000 pr. år i 2020-2022 til ZULU finansieres af Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter
at forvaltningen bemyndiges til at indgå endelig aftale med TV2 ZULU
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.