Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

33. Event

Sagsnr.: 24.10.07-P20-2-19 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Event

Beslutning