Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

28. Anlægsregnskab for renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 9.000.000 kr. og den 15. maj 2018 på kr. 900.000, ialt kr. 9.900.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen, sted nr. 301098.

 

Begge skoler er opført i 1976 med delvis flade tage og tage med hældning. Da der med mellemrum oplevedes fugtindtrængning, blev det besluttet at udskifte tagbelægning på de tage med hældning. På de flade tage blev det besluttet at udføre et nyt tag henover ventilationsanlægget.

 

Økonomi

 

Den samlede udgift til renovering af tag på Højgaardskolen og Engbjergskolen er større end forventet. Merforbruget på den samlede anlægssag er -1.165.882 kr.

 

Merforbruget skyldes primært, at utæthederne i de samme tagbelægninger årene forinden havde udviklet sig til et niveau, der gav fugtskader og skimmelsporer i indeklimaet. Da det ikke var muligt at udbedre dette udefra, er skimmelsaneringen udført indefra, inkl. nye loftskonstruktioner, isolering, belysning m.m.

 

Merforbruget på -1.165.882 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 

  • 175.597 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Tag og fag på skolerne, stednr. 301089
  • 302.697 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Lind skole renovering/ombygning, stednr. 301060
  • 326.785 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Indeklima Vinding skole, stdnr. 301078
  • 375.629 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Aulum-Hodsager skole, stednr. 301081

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.